pasmirsti

pasmirsti
pasmìrsti intr. 1. N, Sut, K, J, L, Rtr, Š, Ms, Vkš, End, Grg gendant, pūvant pradėti smirdėti, pašvinkti: Guli šuva išstipęs ir jau pasmirdęs LTR(Slk). Meisa nesūdyta pasmìrdo Kv. Biškį žuvis pastovėjo i pasmìrdo Kv. Augo tame kirmėlės, ir pasmirdo BB2Moz16,20. Viešpatie, jau pasmirdo, (gulėjo) nes (ten) keturias dienas Ch1Jn11,39. Pasmirdęs SD405. ^ Kad tu pasmìrstum! (keik.) Jrk64. Žuvis i svetys greit pasmìrsta LKT101(Kv). Pačiam kelmui šaknys pasmirsta (pats pagadinęs orą, sako, kad smirda) LTR(Vlkv). Ar tau galva pasmìrdo? (sakoma stebintis, kai daroma neprotingai) Pn. Pasmir̃s už dantų, ka nesakysi Plv. 2. Mžš pasklisti smarvei, padvelkti blogu kvapu: Iššuto kojų terpupirščiai, pasmìrdo šutu Kpč. Kai ėjo per kiemą [jaunikaitis], degutu pasmirdo LTR(Kp). Ir pasmìrdo dygūs dagiai, dygios dilgėlėlės JD890. Velnio ragu pasmirdo NžR. 3. prisigerti, prieiti blogo kvapo, dvoko: Verėnas degėsais pasmìrdęs J. Pienas žibalu pasmìrdęs NdŽ. Ir eisam kulti su anais, su spragilais, dūmais pasmìrdę Pp. Pasmìrdo to gryčia dūmais nuo tų dešrų Mžš. | prk.: Jie (policija, seniūnas) jau vyresnybe pasmirdę – visi saviškai čia mus rikiuoja Žem. 4. pagadinti orą, pasmardinti: Čia ar ne jo bus pasmìrsta? Grž. Ale i pasmìrdai trobo[je] – bent išejęs į prymenę išsidulkintumi Vkš. ^ Pasmirdo kaip šeškas, nu subinės lupamas LTR(Yl). 5. Rdn menk. mirti, galą gauti: Duosu – vieto[je] pasmìrs! Krš. Toks buvo mandrus, o dabar i pasmir̃s ubagyne Jrb. Dabar išvažiuojam – mes jūsų daržuos nebepasmìrsma Kp. Tu kalinyje pasmirsi, ar girdi, tu vagies šmote! Žem. 6. menk. nusibosti, nebepatikti: Na ką, jau dabar pasmìrdo ta merga? Alk. Gyrė gyrė tą vaikį, o dabar, klausaus, pasmìrdęs Krš. Paukšt i pabėgo vyras, i kas anam pasmìrdo?! Rdn. 7. prk. nuo daugumo įkyrėti: Nu medaus, būdavo, i Tauragė pasmìrsdavo (turguj daug būdavo), i Skaudvilė, pardavodavo pardavodavo! Krž. Buvom i pasmìrdę tuom žuvi (labai daug žuvies valgydavom) Kdn.
◊ kapaĩs (grabù) pasmìrdęs arti mirties, silpnas, labai senas: Kapaĩs jau pasmìrdusi, tik akis užspausk Rdn. Grabù pasmìrdusi, o dažos da Krtn. Grabù pasmìrdus – noria ženyties Jd.
šuniù pasmìrsti Sdk, Grž labai nusibosti, įkyrėti, įgristi: Man tas darbas nubostų ir šuniù pasmir̃stų Rz. Šuniu pasmir̃s tau vienam bulvas kast Ob. Man jo kalba pasmìrdo šuniù Ds. Šuniù pasmìrsta tas guolis (sergant), ale ką padarysi Kp.
vė́ju pasmìrsti būti neskaniam: Be cibulio valgis vė́ju pasmìrsta Plv.
\ smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti; prismirsti; susmirsti; užsmirsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pasmirsti — pasmi̇̀rsti vksm. Nesūdyta mėsà pasmi̇̀rsta …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsmirsti — apsmìrsti intr. 1. gendant pasmirsti: Mun duodavo arbatą su taukais apsmìrdusiais Žg. 2. prisigerti smarvės: Ta moteris toki apsmìrdus (apsileidusi, nešvari), kai koki škarmalė Jnš. | prk.: [Paleistuviai] bjaurybėj apsmirdę guli Gmž. ◊ šuniù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusmirsti — nusmìrsti intr. 1. prisigerti smarvės, pasmirsti: Gerai, kad neužmetei [ant krosnies] taukų – būtų nusmìrdus gryčia Pc. 2. prk. įkyrėti, nusibosti: I tie rūbai nusmìrdo Str. Jam nusmìrdo pati sirgdama J. smirsti; apsmirsti; atsmirsti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašvinkti — pašvìnkti intr. KII66, K, K.Būg, Rtr, KŽ 1. R, Š, DŽ, NdŽ, Rk, Jž, Kp, Mžš, Srv, Brs, Šv, Pp pūvant, gendant pasmirsti: Pašvinkusios žuvys MŽ. Pašvinkusi mėsa B, N. Pašvìnko mėsa, t. y. pasmirdo J. Jeigu meisa pašvìnks, ką bereiks valgyti? Pvn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšvinkti — apšvìnkti intr. 1. Ėr gendant pasmirsti: Apšvìnkus mėsa Krs. 2. Pn apvysti, apdžiūti: Aš tai ir apšvìnkusį [šieną] sugrūdau, mat bijojau, kad nesulytų Brž. 3. apkepti: Ištrauk ragaišį, gal kiek jau apšvìnko Upt. švinkti; apšvinkti; įšvink …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsmirsti — atsmìrsti intr. prk. atsibosti, įkyrėti: Atsmirs tam bernui to merga LTR(Slk). smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmirsti — išsmìrsti intr. baigti smirdėti: Užkursu, brantas dienos laike teišsmir̃stie Lkv. smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padvisti — padvìsti intr. 1. pašvinkti, pasmirsti, pagesti: Mėsa padvìso Brž. Padvìsusios dešros, t. y. pasmirdusios J. ║ smirdėti (kuo): Prakaitu ir degtine padvisę rš. Avies taukais padvisusiais pirštais ėmė sukti bankrutką rš. Padvìsęs oras Grž. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padvokti — padvõkti, ia, pàdvokė intr. 1. pagesti skleidžiant smarvę, pasmirsti: Padvokusi mėsa J. Kad, lapute, nešoksi, žinok aiškiai, padvoksi Alk. 2. pradėti smirdėti, pasklisti smarvei: Sužaibavo mėlyni žaibai, ir padvokė siera S.Nėr. dvokti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakvipti — pakvìpti intr. 1. DŽ, Lš, Rk pradėti kvepėti, paskleisti kvapą: Sučirškė, pakvipo visuose kampuose spirginami lašiniai P.Cvir. Pokši kirviai per dieną palaukėj, naujos sijos pakvipę sakais E.Miež. Paupy pakvipo šienas, greit byrės kviečiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”